Daily Archives: September 2, 2017

1 post

Mai Và Hà Khám Phá Những Khác Biệt Văn Hoá Giữa Mỹ Và Việt Nam / Mai and Hà explore cultural differences between America and Vietnam

Every week I organize an English club for college students in Vietnam. At one of the meetings I met Mai. Mai and her partner Ha started INU. It’s a YouTube channel to help people understand more about differences in cultures.

Hằng tuần, tôi đều tổ chức một câu lạc bộ tiếng Anh cho các bạn sinh viên Việt Nam. Tôi gặp Mai trong một buổi họp mặt như vậy. Mai và bạn của cô ấy đã làm nên INU_một kênh YouTube giúp mọi người hiểu thêm về sự khác biệt giữa các nền văn hoá.