Daily Archives: January 16, 2018

1 post

Cùng đón xem chương trình truyền hình trực tuyến để học tiếng Anh tốt hơn / Watch these online TV shows to get better at English

My wife Thuy is from Vietnam. Her brother The is always looking for ways to get better at English. These shows have helped him to learn how native speakers actually use English. Watch these shows to get better at English. Remember to speak English every day!

Vợ của tôi là Thúy, người Việt Nam. Thể – anh trai của Thúy luôn tìm kiếm cách để học tiếng Anh tốt hơn. Những chương trình sau đã giúp anh ấy học cách người bản xứ thực sự sử dụng tiếng Anh. Cùng xem những chương trình sau để cải thiện tiếng Anh hơn. Và nhớ hãy nói tiếng Anh hằng ngày!