Daily Archives: March 28, 2018

1 post

Tiếng Anh của tôi không được tốt. Bạn có thể giúp tôi được không Sean? / My English is not good. Can you help me, Sean?

“My English is not good. Can you help me, Sean?” – This is a question that people ask me a lot. Here are 7 ways to get better at English:

Tiếng Anh của tôi không được tốt. Bạn có thể giúp tôi được không Sean? – Đây là một câu hỏi mà có rất nhiều người hỏi tôi. Dưới đây là 7 Phương pháp để bạn có thể nâng cao trình độ Tiếng Anh của mình: