Daily Archives: June 10, 2018

1 post

Bạn có thể học tiếng Anh tốt hơn bằng cách chơi trò chơi PlayStation và PC không? / Can you get better at English by playing PlayStation and PC games?

Are you a gamer? I am. Well, I used to be! I don’t have time to play them now. When I was a kid I played a lot of video games.

Bạn là một game thủ? Tôi đã từng là một game thủ! Tôi không còn nhiều thời gian để chơi game nữa. Khi còn nhỏ, tôi đã chơi rất nhiều trò chơi điện tử.