Monthly Archives: September 2019

2 posts

Hãy sử dụng các ứng dụng thú vị này để học tiếng Anh tốt hơn / Use these fun apps to get better at English

Bài này dành cho các bậc cha mẹ có con đang học tiếng Anh. Con bạn có thể sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính để cải thiện kỹ năng tiếng Anh. Những ứng dụng này không nhàm chán và nó khiến cho việc học tiếng Anh vui vẻ. Tất cả đều miễn phí. This post is for parents with children who are learning English. Your child can use their […]

Play fun learning games with Kahoot

Attention students! – Kahoot lets you play fun learning games. You can play trivia games, English language games and more. Kahoot is free and fun. You can play on a computer or a phone alone or with a friend. Why not try Kahoot today? You can learn more about it here. Attention teachers! – You can use Kahoot to play games with your students. There are English games, trivia games and you can make new […]