Daily Archives: November 14, 2019

1 post

Livestream: US Embassy English Speaking Workshop / Livestream: Toạ đàm của Đại sứ quán Hoa Kỳ về kỹ năng nói tiếng Anh

The US Embassy in Hanoi hosted an English Speaking Workshop. It took place November 5, 2019. It was livestreamed and you can watch the entire event. I watched the first 15 minutes. I want to share what I learned. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã tổ chức buổi toạ đàm về nói tiếng Anh. Sự kiện diễn ra vào ngày 5 tháng 11 năm 2019. Buổi toạ đàm được phát trực tiếp […]