Monthly Archives: February 2020

3 posts

Mọi thứ đã bắt đầu từ một bưu thiếp có hình chiếc xe điện Bồ Đào Nha vàng, cũ kĩ

English 🇺🇸| Vietnamese 🇻🇳 Giới thiệu và một câu chuyện truyền cảm hứng Chào các bạn! Tên tôi là Thủy. Tôi 22 và tôi đến từ Vinh, Việt Nam. Tôi hiện đang làm việc tại Barcelona với tư cách là Điều phối viên. Tôi tổ chức thực tập quốc tế và các chương trình trao đổi văn hóa tại các thành phố lớn của châu Âu cho sinh viên đại học. Tôi muốn chia sẻ […]

It all started with a postcard of an old yellow Portuguese tram

English 🇺🇸| Vietnamese 🇻🇳 I met Thuy at Hello! English Club. She was in the livestream for the meeting that day. After I learned more about her, I asked if she would like to write a guest post about studying abroad. Here’s what she wrote. You can read more about studying abroad here. Introduction and an inspirational story Hi guys! My name’s Thuy. I’m 22 and I’m from Vinh, Vietnam. I’m currently working in Barcelona […]

Webcomics: Oddity Woods, Bird Boy & Lots More

Picture 1 – Pepper and Carrot, Picture 2 – Oddity Woods, Picture 3 – Bird Boy, Picture 4 – Dice, Picture 5 – Gronk I teach English to students in Vietnam. I want my students to read for enjoyment at home. There are many benefits to reading. It can reduce stress, increase vocabulary and give you a better memory. Students have problems reading in English. First, reading a book in a language you’re learning can […]