Daily Archives: April 23, 2020

1 post

See Earth like you’ve never seen it before / Hãy nhìn Trái đất như bạn chưa từng thấy nó bao giờ

In BBC’s Planet Earth you will see astonishing animals and breathtaking landscapes. It has colorful tropical birds, sightless creatures that survive in dark caves and many more wonderful animals. Some of them you may have never seen before! Trong BBC hành tinh Trái đất, bạn sẽ thấy những động vật đáng kinh ngạc và phong cảnh ngoạn mục. Những con chim nhiệt đới đầy màu sắc, những sinh vật không nhìn thấy được sống sót […]