Sean Laurence

160 posts
I’m an American living in Vietnam. I teach English, organize teacher workshops, run an English club and write about the English language.

Play fun learning games with Kahoot

Attention students! – Kahoot lets you play fun learning games. You can play trivia games, English language games and more. Kahoot is free and fun. You can play on a computer or a phone alone or with a friend. Why not try Kahoot today? You can learn more about it here. Attention teachers! – You can use Kahoot to play games with your students. There are English games, trivia games and you can make new […]

Study Resources for the IELTS Exam

I made this list of resources to help students study at home for the IELTS exam. WEBSITES IELTS Buddy IELTS Simon IELTS Liz The IELTS Speaking Test Magoosh IELTS Blog IELTS Advantage The Test Taker ARTICLES Four Great Speaking Activities To Boost Your IELTS Score Clear Enunciation in IELTS Speaking Bạn Bắt Đầu Tự Học IELTS Như Thế Nào? / How do you start studying IELTS by yourself? 5 Ways To Practice for IELTS Speaking […]

How your child can get better at speaking English / Phương pháp cải thiện kĩ năng nói Tiếng Anh dành cho con của bạn

I was talking with Giang about her son Mike. He’s one of my students. We were talking about his pronunciation and English speaking skills. I wrote an email to Giang about how she can help Mike at home to get better at English. Mike, Giang and I will work together to improve his pronunciation. When I finished writing this email, I thought that it can help other parents too. As a parent, I hope that […]

Bạn chán à? / Are you bored?

Bạn có muốn một cái gì đó thú vị để làm vào mùa hè này?Do you want something fun to do this summer? learn how to make a moviehọc cách làm phim0369 708 469 learn how to dancehọc cách nhảy hip hop0977 398 900 learn how to painthọc cách vẽ tranh0948 211 345 learn how to build a robothọc cách lắp ráp robot0988 014 316 learn how computers talkhọc cách lập trình trên máy tính0966 […]

Một giải pháp cho trẻ em của bạn không cảm thấy chán: Podcasts / A Cure for your Children’s Boredom: Podcasts

Trẻ em thường chán khi không có gì để làm. Ví dụ, chúng có thể đang trên một chuyến đi xe dài với bạn. Bạn có thể gạt bỏ sự nhàm chán của chúng bằng cách cho chúng nghe podcast. Podcast là chương trình nghe miễn phí bạn có thể nghe trên iPhone. Nó cũng có sẵn trên điện thoại Samsung hoặc bất kỳ điện thoại nào khác sử dụng Android (xem bên dưới để […]