Blog

170 posts

What is the Hour of Code?

What is the Hour of Code? The Hour of Code is a one-hour coding challenge to give students a fun first introduction to computer science. There are hundreds of one-hour activities in over 48 languages (including Vietnamese) for primary school and up. The activities require no experience. Learn more about the Hour of Code (in English or Vietnamese): www.hourofcode.com Computer science is foundational Computer science is changing every industry on the planet. Every 21st-century student […]

Use MicroEnglish to sharpen your listening skills

This is a guest post from my friend Chris. He runs a website called MicroEnglish. It helps English students to develop their listening skills. Understanding native speakers is one of the biggest challenges you will face as a learner of English. Native speakers talk quickly, pronounce words in unexpected ways, connect words together, and use lots of idiomatic words and phrases which are difficult to understand. Most students really want to improve their English listening […]

Làm thế nào để học tiếng Anh hiệu quả hơn bằng cách nói chuyện với người nước ngoài / How to get better at English by talking with foreigners

Bạn muốn học tiếng Anh tốt hơn không? Bạn muốn thực hành nói tiếng Anh với người bản ngữ không? Bạn muốn học tiếng Anh vì mục tiêu cụ thể nào đó không? Nếu câu trả lời của bạn là ‘Có’ cho một trong những câu hỏi trên, thì bài đăng này chính là dành cho bạn. Do you want to get better at English? Do you want to practice speaking English with a native speaker? […]

Mọi thứ đã bắt đầu từ một bưu thiếp có hình chiếc xe điện Bồ Đào Nha vàng, cũ kĩ

English 🇺🇸| Vietnamese 🇻🇳 Giới thiệu và một câu chuyện truyền cảm hứng Chào các bạn! Tên tôi là Thủy. Tôi 22 và tôi đến từ Vinh, Việt Nam. Tôi hiện đang làm việc tại Barcelona với tư cách là Điều phối viên. Tôi tổ chức thực tập quốc tế và các chương trình trao đổi văn hóa tại các thành phố lớn của châu Âu cho sinh viên đại học. Tôi muốn chia sẻ […]

It all started with a postcard of an old yellow Portuguese tram

English 🇺🇸| Vietnamese 🇻🇳 I met Thuy at Hello! English Club. She was in the livestream for the meeting that day. After I learned more about her, I asked if she would like to write a guest post about studying abroad. Here’s what she wrote. You can read more about studying abroad here. Introduction and an inspirational story Hi guys! My name’s Thuy. I’m 22 and I’m from Vinh, Vietnam. I’m currently working in Barcelona […]