English

108 posts

Livestream: US Embassy English Speaking Workshop / Livestream: Toạ đàm của Đại sứ quán Hoa Kỳ về kỹ năng nói tiếng Anh

The US Embassy in Hanoi hosted an English Speaking Workshop. It took place November 5, 2019. It was livestreamed and you can watch the entire event. I watched the first 15 minutes. I want to share what I learned. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã tổ chức buổi toạ đàm về nói tiếng Anh. Sự kiện diễn ra vào ngày 5 tháng 11 năm 2019. Buổi toạ đàm được phát trực tiếp […]

Hãy sử dụng các ứng dụng thú vị này để học tiếng Anh tốt hơn / Use these fun apps to get better at English

Bài này dành cho các bậc cha mẹ có con đang học tiếng Anh. Con bạn có thể sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính để cải thiện kỹ năng tiếng Anh. Những ứng dụng này không nhàm chán và nó khiến cho việc học tiếng Anh vui vẻ. Tất cả đều miễn phí. This post is for parents with children who are learning English. Your child can use their […]

Play fun learning games with Kahoot

Attention students! – Kahoot lets you play fun learning games. You can play trivia games, English language games and more. Kahoot is free and fun. You can play on a computer or a phone alone or with a friend. Why not try Kahoot today? You can learn more about it here. Attention teachers! – You can use Kahoot to play games with your students. There are English games, trivia games and you can make new […]

Study Resources for the IELTS Exam

I made this list of resources to help students study at home for the IELTS exam. WEBSITES IELTS Buddy IELTS Simon IELTS Liz IELTS Mentor The IELTS Speaking Test Magoosh IELTS Blog IELTS Advantage The Test Taker ARTICLES Four Great Speaking Activities To Boost Your IELTS Score Clear Enunciation in IELTS Speaking Bạn Bắt Đầu Tự Học IELTS Như Thế Nào? / How do you start studying IELTS by yourself? 5 Ways To Practice for […]

Hello! English Club on TV!

My wife Thuy and I started Hello! English Club in 2016. It has been on TV, featured in Vietnamese newspapers/websites and on YouTube. Hello! English Club meets every Tuesday morning from 8:30 to 11 AM at Cafe Sonata. Here’s a list of where Hello! English Club has been featured. October 25, 2017 – Experience the Journey October 8, 2017 – English Challenge August 18, 2017 – Toplist.vn August 11, 2017 – Song Lam Plus August […]