Parents

6 posts

How your child can get better at speaking English / Phương pháp cải thiện kĩ năng nói Tiếng Anh dành cho con của bạn

I was talking with Giang about her son Mike. He’s one of my students. We were talking about his pronunciation and English speaking skills. I wrote an email to Giang about how she can help Mike at home to get better at English. Mike, Giang and I will work together to improve his pronunciation. When I finished writing this email, I thought that it can help other parents too. As a parent, I hope that […]

Bạn chán à? / Are you bored?

Bạn có muốn một cái gì đó thú vị để làm vào mùa hè này?Do you want something fun to do this summer? learn how to make a moviehọc cách làm phim0369 708 469 learn how to dancehọc cách nhảy hip hop0977 398 900 learn how to painthọc cách vẽ tranh0948 211 345 learn how to build a robothọc cách lắp ráp robot0988 014 316 learn how computers talkhọc cách lập trình trên máy tính0966 […]

Một giải pháp cho trẻ em của bạn không cảm thấy chán: Podcasts / A Cure for your Children’s Boredom: Podcasts

Trẻ em thường chán khi không có gì để làm. Ví dụ, chúng có thể đang trên một chuyến đi xe dài với bạn. Bạn có thể gạt bỏ sự nhàm chán của chúng bằng cách cho chúng nghe podcast. Podcast là chương trình nghe miễn phí bạn có thể nghe trên iPhone. Nó cũng có sẵn trên điện thoại Samsung hoặc bất kỳ điện thoại nào khác sử dụng Android (xem bên dưới để […]

Mẹ ơi, con nên nghe gì đây? / What should I listen to next, Mom?

The mother of one of my students asked me a question. She told me she wants to help her son improve his English listening skills. She plans to sit with him every week. She asked me where he should go online. My recommendations are in the list below. Mẹ của một bạn học sinh đã hỏi tôi một câu hỏi. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy muốn giúp con trai mình cải thiện […]

Làm thế nào để giúp các con bạn thích học tiếng anh / How to help your children like learning English

My job is teaching English to Vietnamese children and teenagers. I asked a parent of one of my students to write something about learning English. In this post she shares her experience and knowledge about having children who are learning English as a second language.

Công việc của tôi là dạy tiếng Anh cho học sinh Việt Nam. Tôi đã hỏi phụ huynh của một trong số học sinh của tôi để viết một vài điều về việc học tiếng Anh. Trong bài này, cô ấy chia sẻ kinh nghiệm của cô ấy và những hiểu biết về việc có con nhỏ đang học tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai.