Vietnamese

25 posts

How students can improve their English speaking skills / Làm thế nào để các học sinh có thể cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh

I have been helping students improve their English speaking skills for eight years. I always listen carefully to how my students use the English language. Here are some solutions to the problems I hear a lot. This post is about communication, pronunciation and grammar. Some things you will learn are: Tôi đã giúp các học sinh của mình cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh của họ trong tám năm qua. Tôi luôn lắng nghe […]

Build a robot at RHH Academy / Chế tạo robot tại Học viện RHH

Do you want to learn how to build a robot? You can learn at the RHH Academy in Vinh. You use legos to make robots. You operate them with a laptop or an iPad. Students teach their robot to race, battle or complete other tasks. Building robots, coding and finishing arts & crafts projects makes kids better at solving problems. This is a life skill that will help them in the future. Bạn có muốn […]

Yes! Foreigners can understand me! / Vâng! Người nước ngoài hiểu được tôi nói.

I met Thơ at Hello! English Club. She’s really good at speaking English. I asked her to share her story and her advice for students. In this post she talks about how she went from hating English to loving it. English has been a useful tool for me to interact with people from around the world. It’s also a way for me to earn money. Back in 2007, when I was in grade 3, I […]

See Earth like you’ve never seen it before

See Earth like you’ve never seen it beforeHãy nhìn Trái đất như bạn chưa từng thấy nó bao giờ In BBC’s Planet Earth you will see astonishing animals and breathtaking landscapes. It has colorful tropical birds, sightless creatures that survive in dark caves and many more wonderful animals. Some of them you may have never seen before! Trong BBC hành tinh Trái đất, bạn sẽ thấy những động vật đáng kinh ngạc và phong cảnh […]

Làm thế nào để học tiếng Anh hiệu quả hơn bằng cách nói chuyện với người nước ngoài / How to get better at English by talking with foreigners

Bạn muốn học tiếng Anh tốt hơn không? Bạn muốn thực hành nói tiếng Anh với người bản ngữ không? Bạn muốn học tiếng Anh vì mục tiêu cụ thể nào đó không? Nếu câu trả lời của bạn là ‘Có’ cho một trong những câu hỏi trên, thì bài đăng này chính là dành cho bạn. Do you want to get better at English? Do you want to practice speaking English with a native speaker? […]