English

112 posts

Làm thế nào để rèn luyện bộ não tư duy bằng tiếng Anh / How to train your brain to think in English

There are 4 steps I usually apply to learning English. Before going to the 4 steps, you should close your eyes and take a deep breath.

Các bạn ạ, khi được hỏi rằng, đâu là cách nâng cao trình độ Tiếng Anh của bản thân, mình tin chắc rằng, câu trả lời của đa số các bạn sẽ là Practice, thực hành, luyện tập, đúng không nào.

Helpful English Links for Students – Week Ending June 25

Here are the links for the week ending June 25. Body Slang – Dan Hauer (watch until the end to get a discount on an ELSA Speak subscription!) 6 tips to help improve your grammar – BBC Pronunciation practice video – American English at State Sounds of the language – Rachel’s English How to improve your vocabulary – British Council A YouTube playlist from Teresa – ESL Garage