Parents

9 posts

Children Are Washable / Trẻ em có thể được gột rửa

I asked my friends on Facebook for educational toy recommendations for my 3 year old son. My friend Sharon saw it. She commented and said that nearly all toys are educational. Sharon and I talked about being a parent and toys for kids. Her knowledge about this topic can help the parents who visit my website. I asked her to share what she knows. Here’s what Sharon wrote. Tôi đã hỏi bạn bè trên Facebook […]

Reading Ignites Children’s Imagination and Curiosity / Đọc nhen nhóm Trí tưởng tượng và Trí tò mò của Trẻ em

Reading for enjoyment has many benefits. It’s a healthy habit that kids should start early in life. I wrote this post for parents and kids. It has reasons why kids should read, how parents can get their kids interested in reading and where to read books online for free. Đọc để thưởng thức có rất nhiều lợi ích. Đó là một thói quen lành mạnh mà trẻ em nên bắt đầu ngay từ nhỏ. Tôi […]

Hãy sử dụng các ứng dụng thú vị này để học tiếng Anh tốt hơn / Use these fun apps to get better at English

Bài này dành cho các bậc cha mẹ có con đang học tiếng Anh. Con bạn có thể sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính để cải thiện kỹ năng tiếng Anh. Những ứng dụng này không nhàm chán và nó khiến cho việc học tiếng Anh vui vẻ. Tất cả đều miễn phí. This post is for parents with children who are learning English. Your child can use their […]

How your child can get better at speaking English / Phương pháp cải thiện kĩ năng nói Tiếng Anh dành cho con của bạn

I was talking with Giang about her son Mike. He’s one of my students. We were talking about his pronunciation and English speaking skills. I wrote an email to Giang about how she can help Mike at home to get better at English. Mike, Giang and I will work together to improve his pronunciation. When I finished writing this email, I thought that it can help other parents too. As a parent, I hope that […]

Bạn chán à? / Are you bored?

Bạn có muốn một cái gì đó thú vị để làm vào mùa hè này?Do you want something fun to do this summer? learn how to make a moviehọc cách làm phim0369 708 469 learn how to dancehọc cách nhảy hip hop0977 398 900 learn how to painthọc cách vẽ tranh0948 211 345 learn how to build a robothọc cách lắp ráp robot0988 014 316 learn how computers talkhọc cách lập trình trên máy tính0966 […]