Làm thế nào để học tiếng Anh hiệu quả hơn bằng cách nói chuyện với người nước ngoài / How to get better at English by talking with foreigners

Bạn muốn học tiếng Anh tốt hơn không? Bạn muốn thực hành nói tiếng Anh với người bản ngữ không? Bạn muốn học tiếng Anh vì mục tiêu cụ thể nào đó không? Nếu câu trả lời của bạn là ‘Có’ cho một trong những câu hỏi trên, thì bài đăng này chính là dành cho bạn.

Do you want to get better at English? Do you want to practice speaking English with a native speaker? Do you want to study English for a specific reason? If you answered yes to any of these questions, this post is for you.

👱🏻‍♂️ Một số gợi ý của tôi dành cho bạn / READ my advice on this website

Tôi là một giáo viên tiếng Anh và tôi có rất nhiều lời khuyên cho học sinh. Tôi đã viết về cách mà bạn có thể học tốt hơn cho 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc và viết cho từng trình độ khác nhau. Xin vui lòng đọc các bài dưới đây:

I’m an English teacher and I have lots of advice for students. I have written about how you can get better at speaking, listening, reading and writing. Please read each page to the end.

👩🏻 Một số lời khuyên từ vợ tôi / READ my wife Thuy’s advice

Vợ tôi là người Việt Nam. Tôi là người Mỹ. Cô ấy phải học tiếng Anh vì tôi không nói tiếng Việt. Sau khi học tiếng Anh được 5 năm, cô ấy đã viết những kinh nghiệm về cách học tiếng Anh của mình để chia sẻ cho mọi người.

My wife is Vietnamese. I’m American. She had to learn English because I don’t speak Vietnamese. After learning English for five years, she wrote about it.

Hãy xem cuộc phỏng vấn của tôi với cô ấy ngày 25 tháng 2 năm 2020.

Watch my interview with her from February 25, 2020.


Hello! English Club họp vào mỗi sáng thứ ba tại Cafe Sonata. / Hello! English Club meets every Tuesday morning at Cafe Sonata.

☕️ Tạo thói quen đến các câu lạc bộ tiếng Anh / Make a habit of going to English clubs

Ở Vinh, có rất nhiều câu lạc bộ tiếng Anh gặp gỡ thường xuyên. Hello! English Club họp vào mỗi sáng thứ Ba. Up English Club họp vào tối thứ Năm. Vinh English Club họp vào mỗi chiều Chủ nhật. Dưới đây là danh sách các câu bộ tiếng Anh mà tôi chuẩn bị để bạn dễ dàng tham khảo thêm thông tin (thời gian, địa điểm, v.v.).

In Vinh, there are many English clubs which meet regularly. Hello! English Club meets every Tuesday morning. Up English Club meets every Thursday night. English Club Vinh meets every Sunday afternoon. Go to my list of English clubs to learn more about them (times, locations, etc).

Khi bạn đến một câu lạc bộ tiếng Anh, đừng nói chuyện với bạn bè bằng tiếng Việt. Nói chuyện với những người bạn mới. Trước khi bạn đến hãy đặt mục tiêu nói chuyện với một số người nhất định và viết một số chủ đề dễ  (và câu hỏi) mà bạn có thể nói. Nhờ vậy sẽ xóa bỏ sự im lặng khó xử sau khi giới thiệu bản thân. Hãy thử và tìm những thứ mà người bạn đó có điểm chung với mình.

When you go to an English club, don’t just talk with your friends in Vietnamese. Talk with people you haven’t met before. Before you go to the meeting, set a goal of talking with a certain number of people and write some easy topics (and questions) you can talk about. Then there won’t be an awkward silence after introductions are made. Try and find things you have in common.

💻 Nói chuyện  trực tuyến với người bản ngữ miễn phí / Talk with native speakers online for free

Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21. Gần như tất cả mọi người trên thế giới đều có điện thoại thông minh và Google. Thật dễ dàng để tìm thấy người bản ngữ để thực hành tiếng Anh trực tuyến. Tandem và Speaky là hai ứng dụng tuyệt vời cho những người đang học ngoại ngữ. Cả hai đều miễn phí. Hãy bắt đầu bằng cách gửi tin nhắn cho ai đó, sau đó trò chuyện video để cải thiện kỹ năng nghe nói của bạn.

We’re living in the 21st century. Nearly everyone in the world has a smartphone and Google. It’s very easy to find native speakers to practice English with online. Tandem and Speaky are two excellent apps for language learners. Both are free. Start by sending a message to someone. Then video chat to improve your speaking and listening skills.

📹 YouTube là người bạn đồng hành / YouTube is your friend

Có rất nhiều YouTubers tạo video học tiếng Anh. Đăng ký kênh của họ và xem video của họ thường xuyên. Bật phụ đề tiếng Việt nếu có sẵn.

There are many YouTubers making videos for English students. Subscribe to their channels and watch their videos often. Turn on Vietnamese subtitles if they’re available.

  • Emma – Các video của cô luôn chuyên nghiệp và chất lượng cao. Emma – Her videos are always professional and high quality.
  • Rachel – Cô ấy có video phát âm tuyệt vời. Rachel – She has excellent pronunciation videos.
  • Dan – Video hài hước về việc học tiếng Anh. Dan – Funny videos about learning English.
  • Andy – Anh ấy là một chàng trai người Việt  đang học đại học ở Canada. Anh ấy thực hiện một loạt bài có tên 5 phút về IELTS. Andy – He’s a Vietnamese guy who’s going to college in Canada now. He made a series called 5 Minutes about IELTS.
  • Học tiếng Anh với phim truyền hình – Học tiếng Anh tốt hơn với Avengers, Harry Potter và Ed Sheeran. Learn English With TV Series – Get better at English with the Avengers, Harry Potter and Ed Sheeran.

📅 Lập lịch trình tự học / Make a self study schedule

Có rất nhiều học viên chỉ học tiếng Anh từ giáo viên. Ngoài việc học từ giáo viên, bạn nên tự học. Thực hiện một lịch trình tự học mà bạn thực hiện đều đặn hàng tuần. Ví dụ, mỗi sáng thứ Ba bạn sẽ đến câu lạc bộ tiếng Anh và mỗi tối thứ Tư bạn sẽ nghe và ghi lại ý chính một chương trình truyền hình Mỹ.

Many students learn English from a teacher. In addition to learning from a teacher, you should teach yourself. Make a self study schedule that you follow every week. For example, every Tuesday morning you will go to an English club and every Wednesday night you will transcribe an American TV show.

📱 Ứng dụng sẽ cung cấp cho bạn siêu năng lực để học tiếng Anh / Apps will give you superpowers

Có rất nhiều ứng dụng tuyệt vời để học tiếng Anh. Dưới đây là một số gợi ý của tôi.

There are a lot of fantastic apps for learning English. Here are some of my recommendations.

Bức tranh đầu tiên trong bài được chụp bởi Helena Lopes / Credit for the first picture in this post goes to Helena Lopes.