Làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn: Cơ hội tham gia các chương trình Tình nguyện dành cho Học sinh, Sinh viên. / Make the world a better place: volunteer opportunities for students

My friend Mai and I were talking about her summer plans. She was thinking about getting a part-time job. I suggested volunteering instead. I knew that she has a plan to study abroad. Foreign universities like to accept students who have volunteered. Mai told me she didn’t know where to volunteer. I wa1s shocked when she told me this.

Mai – một người bạn của tôi, đã chia sẻ về những dự định mà cô ấy sẽ làm trong mùa hè năm nay. Mai dự định sẽ tìm kiếm một công việc part-time, nhưng tôi đã khuyên cô ấy tham gia các hoạt động tình nguyện, thay vì một công việc bán thời gian như vậy. Bởi tôi biết, Mai có dự định đi du học, và hầu hết các trường Đại học quốc tế ưu tiên những học sinh đã từng tham gia tình nguyện. Mai đã trả lời rằng, cô ấy không biết tham gia các hoạt động tình nguyện ở đâu. Tôi đã tỏ ra khá shock khi nghe câu hỏi của Mai.

Mai is a Vietnamese high school student. She inspired me to make this list.

Mai is a high school student in Vinh City, Vietnam. It’s a small city about six hours south of Hanoi. When she told me she didn’t know where to volunteer, I decided to make this list. It’s for Vietnamese high school and university students who want to volunteer during their summer break.

Mai là một học sinh cấp ba tại thành phố Vinh (Việt Nam) – một thành phố nhỏ bé, nằm ở phía Nam của Thủ đô Hà Nội và cách Hà Nội khoảng sáu tiếng di chuyển. Nó là một thành phố nhỏ cách Hà Nội 6 giờ về phía Nam. Khi Mai nói, cô ấy không biết tham gia tình nguyện ở đâu, tôi đã quyết định liệt kê một danh sách dành cho Học sinh, Sinh viên Việt Nam, những bạn trẻ có mong muốn tham gia vào các hoạt động tình nguyện trong thời gian nghỉ hè.

Volunteering can increase your chances of being accepted to a foreign university. If you want to study abroad, you should volunteer.

Tình nguyện là một hoạt động có thể giúp bạn gia tăng các cơ hội để được các trường học Quốc tế chấp nhận. Nếu có ước mơ du học, bạn nên tham gia tình nguyện.

 “Volunteering shows colleges you’re committed. Your volunteer work illustrates your interests and character. When you list your volunteer work on your college applications, you show admission officers the value you’ll bring to their campus community.” 

“Tình nguyện sẽ chỉ ra được rằng bạn là một người tận tâm. Công việc tình nguyện của bạn chính là sự minh họa cho những sở thích và tính cách của bạn. Khi bạn liệt kê danh sách các hoạt động tình nguyện của mình để chuẩn bị cho học bạ, bạn chỉ ra với bộ phận tiếp nhận tuyển sinh giá trị mà bạn sẽ mang lại cho cộng đồng của họ.”

I found that quote here, “Volunteering: How Helping Others Helps You”. It was written by The College Board. They’re a well-known not-for-profit organization in America. You should read this other article they wrote, “Character Counts: What Are Colleges Looking For?”.

Tôi đã biết đến một câu nói được viết bởi The College Board : “Volunteer: How Helping Others Helps You”. Họ là một tổ chức phi lợi nhuận và nổi tiếng tại Mỹ. Bạn nên đọc một bài báo khác được The College Board viết: “Character Counts: What Are Colleges Looking For?”.

Reasons to volunteer:
Các lý do để tham gia tình nguyện:

 • Will increase your chances of getting into a foreign university
 • Tăng cường cơ hội học tập tại các trường Đại học Quốc tế
 • Learn soft skills (problem-solving, teamwork)
 • Rèn luyện kĩ năng (Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm)
 • By helping others, you’ll become happier
 • Bằng việc giúp đỡ người khác, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn
 • Great way to make new friends
 • Một cách tuyệt vời để kết bạn
 • The satisfaction of making the world a better place
 • Sự hài lòng khi làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn.
 • Will give you experience that you can add to your resume
 • Mang lại cho bạn nhiều trải nghiệm để bổ sung vào hồ sơ cá nhân
 • Learn more about the type of career that suits you
 • Học hỏi nhiều hơn về các loại hình công việc phù hợp với bản thân

NYDO Vietnam is an independent organization which aims to enhance leadership ability and social responsibility for young people. They’ve created a Facebook group where you can share volunteer opportunities.

NYDO VIETNAM là một tổ chức độc lập với mục đích chính là nâng cao khả năng lãnh đạo và trách nhiệm cộng đồng của thế hệ trẻ. Trang Facebook của NYDO VIETNAM cũng là nơi mà các bạn có thể chia sẻ các cơ hội tình nguyện.

If there’s a volunteer opportunity that you think should be on this list, please contact me.

Nếu có một chương trình tình nguyện mà bạn nghĩ nó nên nằm trong danh sách của tôi, làm ơn vui lòng liên hệ với tôi ^^

Where to volunteer in Vietnam:

*** Central Vietnam (includes Vinh City and the surrounding area) ***

*** North Vietnam (includes Hanoi and the surrounding area) ***

*** South Vietnam (includes Ho Chi Minh City and the surrounding area) ***

Learn more about studying abroad:

Vietnamese students who have volunteered: