Có công mài sắt có ngày nên kim / Practice Perfect Makes Perfect

This post was written by my friend Carol. She’s a 20 year old Vietnamese university student. She doesn’t follow the advice of “practice makes perfect”. She changed it to “practice perfect makes perfect”. Keep reading for Carol’s advice for students who are learning English.

This post is available in English and Vietnamese.


My most important advice for students is to learn themselves and practice everyday. “Practice perfect makes perfect” not “practice makes perfect” because we should have specific and useful methods. In studying English, we divide it into 4 skills: listening, speaking, reading and writing. I will talk about my advice for each of the 4 skills.

For listening, there are many films in English for kids such as Boss Baby and Finding Dory. For teenagers, you can watch the news: CNN or BBC. If you are a beginner, Voice of America is better. You should watch, listen, imitate and record. I’m sure that you can improve your pronunciation, intonation and fluency. If you are studying for the IELTS test, you should listen to the English audio in the Cambridge books, read the transcript and listen again.

For speaking, you should join some English clubs which have foreigners. Practice speaking everyday in front of the mirror 😆 and record your voice. There are some good apps that are free for your smartphone. For example, ELSA Speak and Memrise.

For reading, you can read the news online through the Guardian app. There is something new every day.

For writing, you should write an essay, a paragraph or daily notes every day. I prefer writing essays with different topics. After writing, you can check it through the Lang-8 website or Cambridge English Write & Improve. To check your writing with Lang-8:
1. Sign up a free account.
2. Enter what you wrote.
3. Send your writing to a friend (they need a Lang-8 account) or wait for the Lang-8 English community to examine your writing. They will check for mistakes.
4. The community will give you suggestions of what to correct! 😀


VIETNAMESE

Điều quan trọng nhất của việc học tiếng Anh là học sinh phải tự học và luyện tập hàng ngày. “Con đường dẫn đến thành công là luyện tập thường xuyên và đúng phương pháp” chứ không luyện tập một cách mù quáng. Bởi vì chúng ta nên có những phương pháp cụ thể và hiệu quả. Khi học tiếng Anh, chúng ta chia ra 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết. Và chúng ta sẽ bàn về 4 kĩ năng này.
Về phần nghe, có khá là nhiều phim hoạt hình cho trẻ em như Boss baby ,Finding Dory. Đối với thanh niên, các bạn có thể xem thời sự nước ngoài qua kênh CNN hay BBC. Nếu bạn đang ở trình độ chưa cao thì VOA là sự lựa chọn tuyệt vời. Học sinh có thể xem thời sự, lắng nghe ,bắt chước và ghi âm lại. Mình chắc rằng các bạn sẽ cải thiện được phát âm, ngữ điệu và sự lưu loát của bản thân.
Một số học sinh hay sinh viên đang học IELTS có thể luyện nghe trong sách Cambridge và đọc lời thoại phía cuối sách rồi nghe lại lần nữa.
Về kĩ năng nói, học sinh nên tham gia một số câu lạc bộ tiếng Anh có người nước ngoài. Đứng trước gương và luyện nói hàng ngày để thêm tự tin và đừng quên ghi âm.
Có một số phần mềm học tiếng Anh miễn phí ở điện thoại thông minh mà mình thấy khá hay như Elsa và Memrise.
Về kĩ năng đọc, học sinh có thể đọc báo điện tử qua phần mềm Guardian trên điện thoại. Mỗi ngày sẽ có một vài tin tức nước ngoài để chúng ta xem.
Còn phần viết, bạn nên viết bài luận, đoạn văn hay là nhật ký hằng ngày. Tôi thích viết bài luận hơn với những chủ đề khác nhau. Sau đó, bạn có thể kiểm tra qua website Lang8 hoặc Cambridge English Write and Improving . Để kiểm tra lỗi sai ở Website Lang8, chúng ta cần:
1. Đăng ký tài khoản miễn phí và đăng nhập
2. Điền phần bài luận bạn đã viết vào chỗ trống
3. Cuối cùng đăng bài của bạn lên và chờ website sửa (nhớ add thêm bạn bè để họ sửa giùm mình nhé)
4. Hệ thống sẽ cho bạn gợi ý để sửa cho đúng.