Vietnamese

35 posts

Làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn: Cơ hội tham gia các chương trình Tình nguyện dành cho Học sinh, Sinh viên. / Make the world a better place: volunteer opportunities for students

My friend Mai and I were talking about her summer plans. She was thinking about getting a part-time job. I suggested volunteering instead.

Mai – một người bạn của tôi, đã chia sẻ về những dự định mà cô ấy sẽ làm trong mùa hè năm nay. Mai dự định sẽ tìm kiếm một công việc part-time, nhưng tôi đã khuyên cô ấy tham gia các hoạt động tình nguyện, thay vì một công việc bán thời gian như vậy.

Những bộ phim Tiếng Anh giành cho các học sinh xem trong dịp hè này / English movies students can watch this summer

Watching English movies can help you get better at English. It can improve your listening and speaking skills. You should watch the movie three times.

Xem những bộ phim Tiếng Anh sẽ giúp trình độ Tiếng Anh của bạn tốt lên. Nó giúp bạn cải thiện nghe và nói. Bạn nên xem mỗi bộ phim 3 lần.

Cùng đón xem chương trình truyền hình trực tuyến để học tiếng Anh tốt hơn / Watch these online TV shows to get better at English

My wife Thuy is from Vietnam. Her brother The is always looking for ways to get better at English. These shows have helped him to learn how native speakers actually use English. Watch these shows to get better at English. Remember to speak English every day!

Vợ của tôi là Thúy, người Việt Nam. Thể – anh trai của Thúy luôn tìm kiếm cách để học tiếng Anh tốt hơn. Những chương trình sau đã giúp anh ấy học cách người bản xứ thực sự sử dụng tiếng Anh. Cùng xem những chương trình sau để cải thiện tiếng Anh hơn. Và nhớ hãy nói tiếng Anh hằng ngày!

Làm thế nào để giúp các con bạn thích học tiếng anh / How to help your children like learning English

My job is teaching English to Vietnamese children and teenagers. I asked a parent of one of my students to write something about learning English. In this post she shares her experience and knowledge about having children who are learning English as a second language.

Công việc của tôi là dạy tiếng Anh cho học sinh Việt Nam. Tôi đã hỏi phụ huynh của một trong số học sinh của tôi để viết một vài điều về việc học tiếng Anh. Trong bài này, cô ấy chia sẻ kinh nghiệm của cô ấy và những hiểu biết về việc có con nhỏ đang học tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai.