Vietnamese

35 posts

Những gì mà tôi học được về Tiếng Anh (bởi Đặng Minh Thúy) / What I’ve learned about English (by Minh Thúy Đặng)

My wife Thuy is from Vietnam. Before we met she didn’t speak English well. We’ve been together for 5 years. In that time she has learned A LOT about English and how to communicate using it. She wrote about how you can get better at English.

Thúy – vợ của tôi là người Việt Nam. Trước khi chúng tôi gặp nhau, tiếng Anh của cô ấy không được tốt. Chúng tôi ở bên nhau đã được 5 năm. Trong khoảng thời gian này, cô ấy đã học tiếng Anh được rất nhiều và làm thế nào để sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp. Cô ấy đã viết làm thế nào để bạn có thể cải thiện tiếng Anh.

Mai Và Hà Khám Phá Những Khác Biệt Văn Hoá Giữa Mỹ Và Việt Nam / Mai and Hà explore cultural differences between America and Vietnam

Every week I organize an English club for college students in Vietnam. At one of the meetings I met Mai. Mai and her partner Ha started INU. It’s a YouTube channel to help people understand more about differences in cultures.

Hằng tuần, tôi đều tổ chức một câu lạc bộ tiếng Anh cho các bạn sinh viên Việt Nam. Tôi gặp Mai trong một buổi họp mặt như vậy. Mai và bạn của cô ấy đã làm nên INU_một kênh YouTube giúp mọi người hiểu thêm về sự khác biệt giữa các nền văn hoá.

Làm thế nào để rèn luyện bộ não tư duy bằng tiếng Anh / How to train your brain to think in English

There are 4 steps I usually apply to learning English. Before going to the 4 steps, you should close your eyes and take a deep breath.

Các bạn ạ, khi được hỏi rằng, đâu là cách nâng cao trình độ Tiếng Anh của bản thân, mình tin chắc rằng, câu trả lời của đa số các bạn sẽ là Practice, thực hành, luyện tập, đúng không nào.