Yes! Foreigners Can Understand Me! / Vâng! Người nước ngoài hiểu được tôi nói.

I met Thơ at Hello! English Club. She’s really good at speaking English. I asked her to share her story and her advice for students. In this post she talks about how she went from hating English to loving it.


English has been a useful tool for me to interact with people from around the world. It’s also a way for me to earn money. Back in 2007, when I was in grade 3, I got to know English for the first time. I didn’t know anything about English for the next 7 years. In primary and middle school, English was just a boring subject. I always had to learn tedious grammar rules by heart. I had to learn tons of new vocabulary for exams. I struggled with understanding English and getting a medium score in an exam was not a piece of cake for me. 

Tiếng anh là một công cụ hữu ích giúp tôi tương tác với mọi người từ khắp nơi trên thế giới, cũng là công cụ giúp tôi kiếm thêm thu nhập. Trở về năm 2007, khi tôi mới chỉ là một học sinh lớp 3, tôi lần đầu tiên được biết đến tiếng Anh. Nhưng đó chỉ dừng lại ở mức độ biết đến. Trong vòng 7 năm tiếp theo sau đó, ở trường tiểu học và trung học cơ sở, tiếng Anh đối với tôi chỉ là một môn học nhàm chán. Tôi lúc nào cũng phải học thuộc lòng các công thức ngữ pháp tẻ nhạt và hàng tá từ vựng để chuẩn bị cho các kì kiểm tra. Tôi phải vật lộn với môn học này và mặc dù đã rất cố gắng nhưng điểm trung bình thôi tôi cũng chẳng dễ gì đạt được. 

My team and I practiced English with friendly tourists (23/9 park, District 1, Ho Chi Minh City). / Nhóm của tôi luyện nói với những du khách thân thiện đến từ Đức (Công viên 23/9, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh).

Everything completely changed in the summer of 2014 after I graduated from junior high school. I registered for an English communication course at an English center. This is where I started to learn how to speak and communicate in English.

Mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn vào mùa hè năm 2014, sau khi tôi tốt nghiệp cấp 2. Tôi đăng ký một khóa học tiếng Anh giao tiếp tại một trung tâm tiếng Anh. Đây cũng là nơi tôi bắt đầu bập bẹ nói và giao tiếp bằng tiếng Anh.

I was excited that I could even speak and understand the language that I used to hate a lot. Thanks to the excitement I got (you can call it motivation), I started to study English grammar again slowly and carefully using the textbooks from my junior high school in parallel with slowly speaking English from easy sentences to some more complicated ones. Fortunately, I got to meet foreigners every Sunday for real English conversations! That built up my motivation even more. It made me want to conquer the language! Motivation is really important. Without the motivation I made for myself, I would have quit studying English early.

Tôi đã rất hào hứng khi thấy mình có thể nói và hiểu cái ngôn ngữ mà mình đã từng ghét cay ghét đắng. Và nhờ vào cái sự hào hứng đó ( bạn có thể xem đó là động lực của tôi), tôi bắt đầu học lại ngữ pháp một cách chậm rãi và cẩn thận qua những cuốn vở ghi chép trên lớp mà tôi còn giữ từ những năm cấp 2, song song với đó là nói tiếng Anh từ những câu đơn giản nhất cho  đến những câu phức tạp hơn. May mắn thay, tôi có cơ hội được tiếp xúc với người nước ngoài vào các chủ nhật để có những cuộc hội thoại thực sự bằng tiếng Anh. Điều đó thậm chí còn giúp động lực muốn nói được tiếng Anh của tôi càng được thôi thúc để chinh phục ngôn ngữ này. Động lực chính là nhân tố cực kì, cực kì quan trọng. Nếu không có cái động lực mà tôi đã tự tạo ra cho chính mình, có lẽ tôi đã bỏ cuộc từ rất sớm.

I realized while talking with tourists from all over the world that many words I learned in school were mispronounced. Tourists could only understand about 40-60% of what I said.

Khi nói chuyện với du khách từ khắp nơi trên thế giới, tôi đã nhận ra rằng có nhiều từ tôi được học ở trường đã phát âm sai và du khách chỉ có thể hiểu tối đa từ 40% – 60% những gì tôi nói.

We had a great conversation with this English teacher from Australia. / Chúng tôi đã có một buổi trò chuyện thú vị với một giáo viên tiếng Anh đến từ Úc.

Therefore, I focused on pronunciation and tried to imitate the way that native speakers talk. Slowly I corrected my English by correcting my pronunciation and studying grammar. It is said that students should not focus a lot on grammar if they want to speak English fluently without hesitation. I agree with that conclusion because I heard many of my Vietnamese friends speak English very slowly with lots of hesitation because they had to think if the sentences they were going to say were grammatically correct. 

Vì thế, tôi đã tập trung vào phát âm và cố gắng bắt chước người bản xứ theo cách mà họ nói. Dần dần, tôi đã chỉnh sửa tiếng Anh của mình bằng cách chỉnh lại phát âm và học ngữ pháp. Nhiều người nói rằng người học tiếng Anh không nên quá chú trọng vào ngữ pháp nếu như muốn nói tiếng Anh một cách trôi chảy mà không bị khựng lại khi nói. Tôi đồng ý với nhận định đó bởi vì tôi thấy nhiều người bạn Việt Nam của tôi nói tiếng Anh rất chậm và hay bị do dự trước khi muốn nói gì đó vì họ phải nghĩ trong đầu trước xem họ nói như thế này có đúng ngữ pháp không.

I chose a tougher path. I learned almost every grammar structure I saw to deeply understand English. By following that path, I don’t have any hesitation while speaking now. I practiced speaking a lot. Maybe that speaking practice outweighed my grammar studies. But studying both helped me get to where I am today.

Tôi đã chọn cho mình một nước đi khó khăn hơn. Tôi học hầu hết tất cả những cấu trúc ngữ pháp mà tôi gặp để hiểu tiếng Anh sâu hơn, kĩ hơn. Bằng cách đó, bây giờ tôi không hề bị khựng lại khi nói tiếng Anh, vì tôi cũng đã luyện nói nhiều. Có lẽ luyện nói nhiều đã có ảnh hưởng lớn hơn trong việc học ngữ pháp của tôi. Nhưng, học cả tiếng Anh chủ động (nghe-nói) và thụ động (đọc-viết) đã giúp tôi có được ngày hôm nay.

I didn’t have time to chat with tourists a lot because I was in high school. Most of my time was spent on schoolwork and studying for exams. At home, besides the time I spent on homework and chores, I spoke English. I kept it a secret from my family though. I was very shy to let anyone in my family know that I spoke some English. I always talked to myself like a crazy person. I would speak English to myself while washing dishes and before bedtime when I was alone.

Hồi trước, tôi không có nhiều thời gian để đi luyện nói với du khách vì lúc đó tôi đang học cấp 3 và hầu hết thời gian tôi dành cho việc học ở trường cũng như làm bài tập các bộ môn và học để kiểm tra, thi cử. Ở nhà, ngoài những lúc làm bài tập và làm việc nhà, tôi luyện nói tiếng Anh. Tôi đã giữ việc mình luyện nói tiếng Anh trong bí mật. Tôi rất ngại nếu có ai đó trong nhà thấy, biết hoặc nghe được tôi nói tiếng Anh. Lúc nào tôi cũng tự lẩm bẩm một mình như người có vấn đề thần kinh. Tôi thường nói một mình lúc tôi rửa bát và trước khi đi ngủ, những lúc mà tôi được ở một mình. 

Some of my friends were also successful in learning English by talking to themselves when they didn’t have a chance to talk with foreigners. It worked for them too. I also learned new words by reading. At first, I read comic books for kids because there are not too many hard words in them. They kept me interested and I continued reading.

Vài người bạn mà tôi biết cũng thành công trong việc chinh phục tiếng Anh theo cách đó khi mà họ không có nhiều cơ hội để tiếp xúc và giao tiếp với người nước ngoài. Tôi cũng học từ mới bằng cách đọc. Ban đầu, tôi đọc các mẩu truyện dành cho thiếu nhi vì truyện cho thiếu nhi không có quá nhiều từ mới hay từ khó. Đọc truyện còn giúp tôi cảm thấy bị hấp dẫn bởi cốt truyện, qua đó tránh khỏi được sự nhàm chán khi đọc và học thêm từ mới.

Every tourist we talked to, we learned new things. / Mỗi du khách chúng tôi trò chuyện là nhiều điều mới mẻ chúng tôi được học thêm.

There are thousands of methods to learn English. Here are some that worked for me. Hopefully they’ll work for you too.

Có hàng hà sa số những phương pháp học tiếng Anh nhưng đây là những phương pháp tôi đã áp dụng và thành công, hi vọng bạn cũng có thể thành công theo những phương pháp này.

 • Start reading comic books for kids. You can find them online. Sean wrote a post about “web comics” which are online comic books you can read for free.
 • Read for enjoyment. Not just for homework. Find books, magazines, blogs and websites that are about things you are interested in.
 • Practice makes perfect. Talk in English as much as you can. Even if you do it alone while washing the dishes. 😁
 • Don’t be afraid to make mistakes. When you make a mistake, you can learn from it. Don’t be embarrassed when someone corrects your mistake. Learn from it.
 • Go to English clubs regularly! Sean has a list of them in Vinh.
 • Find your motivation to learn English. Use it to improve yourself daily. Don’t give up!
 • For pronunciation, I would like to suggest you not speak in a high tone like you speak Vietnamese. Make it a flat tone and your accent will sound more natural.
 • When you don’t know how to pronounce a word, use a dictionary app, ELSA Speak or Google to help you. Listen to the pronunciation carefully. Then practice saying it. Don’t stop until you’re satisfied. Use Google or ELSA to check your pronunciation. 
 • Đọc truyện thiếu nhi. Bạn có thể tìm thấy nhiều truyện online. Sean có một bài viết về “web comics” nơi bạn có thể đọc truyện online miễn phí.
 • Đọc vì thích, không phải vì bài tập phải làm. Tìm sách, báo, tạp chí, blogs và websites,… về những thứ bạn hứng thú mà đọc.
 • Có công mài sắt có ngày nên kim. Nói tiếng Anh càng nhiều càng tốt. Thậm chí là khi bạn luyện tập một mình lúc đang rửa bát. 🙂 
 • Đừng sợ mắc lỗi. Khi bạn mắc lỗi, bạn học được từ lỗi của mình. Đừng xấu hổ khi ai đó chỉnh tiếng Anh của bạn. Hãy học từ điều đó.
 • Tham ra các câu lạc bộ tiếng Anh thường xuyên. Sean có một danh sách các câu lạc bộ tiếng Anh ở Vinh cho bạn tham khảo.
 • Tìm kiếm, hoặc tạo ra động lực học và phát triển bản thân mỗi ngày. Đừng bỏ cuộc.
 • Về vấn đề phát âm, tôi muốn gợi ý cho bạn nói tiếng Anh với âm vực ngang hoặc trầm xuống một chút, như thế khi nói nghe sẽ tự nhiên hơn là khi bạn nói với âm vực cao như lúc bạn nói tiếng Việt. Vì tiếng Việt của chúng ta là ngôn ngữ có dấu, còn tiếng Anh thì không.
 • Khi bạn không biết một từ nào đó phát âm như thế nào, hãy sử dụng các ứng dụng từ điển, ELSA Speak hoặc Google để giúp bạn. Bạn có thể dùng Google dịch hoặc tìm kiếm trên Google để phát âm tốt hơn. Nghe cách phát âm trên ứng dụng từ điển hoặc Google một cách cẩn thận, sau đó luyện tập theo và đừng dừng lại cho đến khi bạn đã hài lòng với cách phát âm của mình. Sử dụng Google hoặc ELSA để kiểm tra phát âm của bạn.

Thân mến, chúc bạn thành công!


My name is Thơ. I was born in Yên Thành, Nghệ An province and raised in Hồ Chí Minh City. In the future I want to be an interpreter so I applied to study English Linguistics at Vinh University. I love traveling. I would like to travel around the world and so English is the door that will open a whole new world for me.

Tôi là Thơ. Tôi sinh ra ở Yên Thành, Nghệ An và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi muốn trở thành một phiên dịch viên nên tôi đã chọn học ngành ngôn ngữ Anh tại đại học Vinh. Tôi thích đi du lịch và ước muốn du lịch vòng quanh thế giới, thế nên tiếng Anh là chìa khoá để mở cánh cửa thế giới cho tôi.