English Clubs in Vinh

Here is a list of all English Clubs in Vinh. They’re useful for all who are looking for a place to improve English skills. Please don’t hesitate to contact me if you have any questions.

Đây là một danh sách gồm tất cả những Câu lạc bộ Tiếng Anh tại Vinh. Tôi thấy rất hữu ích cho tất cả những ai đang tìm kiếm một nơi để nâng cao các trình độ Tiếng anh. Xin vui lòng liên hệ tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào!


Hello! English Club

Every Tuesday from 8:30 to 11 AM at Cafe Sonata

Thời gian: 8h30 thứ 3 hàng tuần
Địa điểm: Cà phê – Phòng trà Sonata, Nhà văn hóa lao động Tỉnh Nghệ An, số 6 đường Lê Mao (Cafe Sonata, No.6 Le Mao st)

Up English Club

Every Thursday from 7:45 to 10:30 PM at 203 Phong Dinh Cang Street (7th Floor).

Thời gian: 19h45 đến 22h30 tối thứ 5 hàng tuần
Địa điểm: tầng 7, số 203 đường Phong Định Cảng

Vinh English Club

Every Saturday from 7 to 9 PM at SOS Children’s Village.

Địa điểm: 28B Đường Herman
Làng trẻ Sos- đối diện với Vinh Coffee Hub

English Club Vinh

Every Sunday at 3:00 PM at Ngầu Coffee & Store.

Thời gian: TỪ 14h30 đến 15h chủ nhật hàng tuần
Địa điểm: Ngầu Coffee & Store

Hi-Five English Club

Every Wednesday from 3 to 5 PM at 257 Phong Dinh Cang Street.

Thời gian: 15h-17h, Thứ 4 hàng tuần
Địa điểm: 257 Phong Định Cảng, Tp.Vinh

Vinh University English Speaking Zone

Every Thursday at 7:30 PM at Vinh University (Room B2102).

Thời gian: 19h30 thứ 5 hàng tuần
Địa điểm: Phòng B2102, Nhà B2, trường Đại học Vinh

Play With English Club

Every Wednesday at 7:30 PM at Vinh University (Room A3105).

Thời gian: 19h30 thứ 4 hàng tuần
Địa điểm: Phòng A3 105, Nhà A3, trường Đại học Vinh

Thời gian: 17h30 thứ 2 và thứ 5 hàng tuần
Địa chỉ: Phòng 104, Nhà A2, trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh

The Club of English at Vinh University of Technology Education

Every Wednesday from 7:30 to 9:30 PM at Vinh University of Technology Education (Hall A1).

Thời gian: 19h30 thứ 2 và thứ 5 hàng tuần
Địa chỉ: Phòng 208, Nhà A2, trường Đại học kỹ thuật sư phạm Vinh

Economic English Club of Vinh University (EEC)

Every Tuesday at 7:30 PM at Vinh University (Room A2103).

(Câu lạc bộ tiếng anh khoa Kinh tế, đại học Vinh)
Thời gian: 19h30 thứ 3 hàng tuần
Địa điểm: Phòng A2 103, Nhà A2, trường Đại học Vinh

English Club at the church

Every Monday and Friday from 7:45 to 10 PM at Cau Ram Church.

Thời gian: Từ 7h45 đến 10h thứ 2 và thứ 6 hàng tuần
Địa điểm: Nhà thờ cầu Rầm


This is all I have about English Clubs in Vinh. Let me know if you have any information about other clubs in Vinh. Thank you so much!

Đây là một danh sách gồm tất cả những Câu lạc bộ Tiếng Anh tại Vinh. Tôi thấy rất hữu ích cho tất cả những ai đang tìm kiếm một nơi để nâng cao các trình độ Tiếng anh. Xin vui lòng liên hệ tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào!