English Clubs


Here is a list of all English Clubs in Vinh. They’re useful for all who are looking for a place to improve English skills. Please don’t hesitate to contact me if you have any questions.

Đây là một danh sách gồm tất cả những Câu lạc bộ Tiếng Anh tại Vinh. Tôi thấy rất hữu ích cho tất cả những ai đang tìm kiếm một nơi để nâng cao các trình độ Tiếng anh. Xin vui lòng liên hệ tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào!

1. Hello! English Club
Thời gian (Time): 8h30 thứ 3 hàng tuần (8h30-11h every Tuesday)
Địa điểm: Cà phê – Phòng trà Sonata, Nhà văn hóa lao động Tỉnh Nghệ An, số 6 đường Lê Mao (Sonata lounge, No.6 Le Mao st)

2. Hi-Five English Club
Thời gian: 15h-17h, Thứ 4 hàng tuần (time: Every Wednesday, 3 – 5 PM)
Địa điểm: 257 Phong Định Cảng, Tp.Vinh (location: 257 Phong Dinh Cang Street, Vinh City)

3. Vinh University English Speaking Zone
Thời gian (Time): 19h30 thứ 5 hàng tuần (19h30 every Thursday)
Địa điểm: Phòng A3 105, Nhà A3, trường Đại học Vinh (Room A3105, Vinh University)

4. Play With English Club
Thời gian (Time): 19h30 thứ 4 hàng tuần (19h30 every Wednesday
Địa điểm: Phòng A3 105, Nhà A3, trường Đại học Vinh (Room A3105, Vinh University)

5. E Team
Thời gian (Time): 17h30 thứ 2 và thứ 5 hàng tuần
Địa chỉ: Phòng 104, Nhà A2, trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh (Room 104, Vinh University of Technology Education)

6. The Club of English at Vinh University of Technology Education
Thời gian (Time): 19h30 thứ 2 và thứ 5 hàng tuần (19h30 every Monday and Thursday)
Địa chỉ (Address): Phòng 208, Nhà A2, trường Đại học kỹ thuật sư phạm Vinh (Room 208, Vinh University of Technology Education)

7. English For Fun (Câu lạc bộ tiếng anh khoa Sinh và khoa Điện tử-Viễn thông, đại học Vinh)
Thời gian (Time): 19h30 chủ nhật hàng tuần (19h30 every Sunday)
Địa điểm: Tầng 2, sảnh A0, trường Đại học Vinh (2nd floor, A0 hall, Vinh university)

8. Economic English Club (Câu lạc bộ tiếng anh khoa Kinh tế, đại học Vinh)
Thời gian (Time): 19h30 thứ 3 hàng tuần (19h30 every Tuesday)
Địa điểm: Phòng A2 103, Nhà A2, trường Đại học Vinh (Room A2103, Vinh University)

9. Vinh English Club
Thời gian (Time): 19h-21h thứ 7 hàng tuần (From 7 PM-9 PM every Saturday)
Địa điểm (Address): cà phê Vinh Coffee HUB, 27B, đường Hecman, phường Hưng Phúc, Tp.Vinh (Vinh Coffee Hub 27B, Hermann Gmeiner St, Hung Phuc Ward, Vinh)

10. Vinh English – Education For The Poor
Thời gian (Time): Từ 7h45 đến 10h thứ 2 và thứ 6 hàng tuần (From 19h45 to 22h every Monday and Friday)
Địa điểm (Address): Nhà thờ cầu Rầm (Cau Ram church)

11. English Club – Friendly & Free
Thời gian (Time): TỪ 14h30 đến 15h chủ nhật hàng tuần (2:30 PM every Sunday)
Địa điểm (Address): Ngầu Coffee & Store Vinh (36 Le Loi Street, Vinh City)

12. Culture and Language Exchange Meeting
Thời gian (Time): 14h – 16h30 Thứ 6 hàng tuần (From 2PM – 4:30PM Every Friday)
Địa điểm (Address): cà phê Vinh Coffee HUB, 27B, đường Hecman, phường Hưng Phúc, Tp.Vinh (Vinh Coffee Hub 27B, Hermann Gmeiner St, Hung Phuc Ward, Vinh)

This is all I have about English Clubs in Vinh. Let me know if you have any information about other clubs in Vinh. Thank you so much!

Đây là một danh sách gồm tất cả những Câu lạc bộ Tiếng Anh tại Vinh. Tôi thấy rất hữu ích cho tất cả những ai đang tìm kiếm một nơi để nâng cao các trình độ Tiếng anh. Xin vui lòng liên hệ tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào!